ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на надання послуг управління спортивними клубами

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ФОП Біленький Роман Зорянович, далі за текстом - «Виконавець», укласти договір на надання послуг, представлених на сайті https://bb-crm.com/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, надання послуг, повернення послуг, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сайті та отримання Покупцем від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір на надання послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, що надається Виконавцем за замовленням Покупця через сайт Інтернет-магазину.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Виконавця за адресою https://bb-crm.com/, створений для укладення договорів на надання послуг.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка здійснює замовлення на сайті Інтернет-магазину.

1.5. Виконавець – ФОП Біленький Роман Зорянович, який надає послуги через Інтернет-магазин за адресою https://bb-crm.com/.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з управління спортивними клубами за допомогою сервісу "Bb Crm", а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти послуги на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення на сайті Інтернет-магазину та отримання від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3. Оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення через форму «Кошика» на сайті Інтернет-магазину або зробивши замовлення електронною поштою чи за контактними даними, вказаними на сайті.

3.2. При оформленні замовлення на сайті Покупець зобов'язується надати інформацію, необхідну для виконання замовлення, включаючи прізвище, ім'я, контактний телефон, електронну пошту, адресу для надання послуг (за потреби).

4. Ціна та умови оплати

4.1. Ціни на послуги визначаються Виконавцем і вказуються на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на послуги вказані у гривнях.

4.2. Оплата за послуги здійснюється Покупцем шляхом банківського переказу на рахунок Виконавця або через електронні платіжні системи, вказані на сайті.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:
Надати послуги в повному обсязі та в строк, вказаний на сайті після оплати Покупцем.
Забезпечити конфіденційність персональних даних Покупця.

5.2. Покупець зобов’язаний:
Своєчасно оплатити та прийняти замовлені послуги.
Надати достовірну інформацію, необхідну для надання послуг.

6. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з умовами цього Договору та чинним законодавством України.

6.2. Усі спори та розбіжності, що виникли в процесі виконання цього Договору, сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, справа передається на розгляд в суд відповідно до чинного законодавства України.

7. Заключні положення

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Покупцем та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Виконавець має право вносити зміни до умов цього Договору без попереднього погодження з Покупцем, але з обов'язковим опублікуванням змін на сайті https://bb-crm.com/.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Біленький Роман Зорянович
Адреса: 79057, Україна, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ Є. КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 58, квартира 23
Email: admin@bb-crm.com
Сайт: https://bb-crm.com/